Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πολιτικές εγγύησης της Napolen® αναλυτικά:

ΣΕΙΡΕΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ROGUE® SERIES 365-1 **
365 SB-1 **
425-1 **
425 SB-1 **
525-1 **
525 SB-1 **
ROGUE® XT SERIES  XT 425SIB-1 **
XT 525 SIB-1 **
ROGUE® SE SERIES SE 525 **
SE625 **
PRESTIGE® SERIES P500 ***
P665 ***
 PRESTIGE PRO™ SERIES PRO 500 RSIB-3 ***
PRO 625 RSIB-3 ***
PRO 825 RSIB-3 ***
SERIES PORTABLE BBQS PRO 285 *
PRO 285 X *

 

* 10 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
** 15 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
*** ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

15 Χρόνια Εγγύηση
Rogue®, BILEX485/BILEX605
και PRO605CSS
15 χρόνια
• Αλουμίνια / ανοξείδωτη βάση
• Aνοξείδωτο καπάκι
• Καπάκι από σμάλτο πορσελάνης
• Aνοξείδωτες σχάρες ψησίματος

Πλήρης κάλυψη 10 ετών, επιπλέον 50 % έκπτωση στο ανταλλακτικό μέχρι 15 χρόνια  
• Aνοξείδωτοι καυστήρες 
Πλήρης κάλυψη 5 ετών, επιπλέον 50 % έκπτωση μέχρι 15 χρόνια  
• Aνοξείδωτες πλάκες
• Πορσελανοποιημένες μαντεμένιες σχάρες ψησίματος
• Κεραμικοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκτός καπακιού)

2 χρόνια
• Όλα τα μέρη εκτός από μπαταρίες και λαμπτήρες
                                   10 Χρόνια Εγγύηση
Για σειρά TravelQTM 285 
(περιλ. PRO285/PRO285E)
10 χρόνια 
• Αλουμίνια / ανοξείδωτη βάση
• Aνοξείδωτο καπάκι
• Καπάκι από σμάλτο πορσελάνης 

Πλήρης κάλυψη 5 ετών, επιπλέον 50 % έκπτωση μέχρι 10 χρόνια  
 Αλουμίνο καπάκι
• Aνοξείδωτοι καυστήρες 
• Πορσελανοποιημένες μαντεμένιες σχάρες ψησίματος

2 χρόνια 
• Όλα τα μέρη εκτός από μπαταρίες και λαμπτήρες
10 Χρόνια Εγγύηση
Για OasisTM και εξαρτήματα για εντοιχιζόμενα,
συμπεριλαμβανομένων πλευρικών καυστήρων
10 χρόνια 
• 
Αλουμίνια / ανοξείδωτη βάση
• Aνοξείδωτο καπάκι
• Καπάκι από σμάλτο πορσελάνης 

Πλήρης κάλυψη 5 ετών, επιπλέον 50 % έκπτωση μέχρι 10 χρόνια  
Αλουμίνο καπάκι
• Aνοξείδωτοι καυστήρες 
• Πορσελανοποιημένες μαντεμένιες σχάρες ψησίματος

2 χρόνια 
• Όλα τα μέρη εκτός από μπαταρίες και λαμπτήρες

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ NAPOLEON®

Η NAPOLEON εγγυάται για τυχόν κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα προϊόντα της, μόνο από τον αρχικό αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της NAPOLEON και υπόκειται στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Αυτή η εργοστασιακή εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και ενδέχεται να μην παραταθεί από οποιονδήποτε εκπρόσωπό της NAPOLEON.

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο, εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή ανάδοχο. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το προϊόν.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης, πυρκαγιές, εχθρικά περιβάλλοντα, ατυχήματα, αλλοιώσεις, κατάχρηση ή παραμέληση και εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί από άλλους κατασκευαστές θα ακυρώσουν αυτήν την εγγύηση. Ο αποχρωματισμός σε πλαστικά μέρη από χημικά καθαριστικά ή έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει περαιτέρω γρατσουνιές, βαθουλώματα, βαμμένα φινιρίσματα, διάβρωση ή αποχρωματισμό λόγω θερμότητας, λειαντικά και χημικά καθαριστικά, ούτε σχισίματα σε εξαρτήματα σμάλτου πορσελάνης, ούτε εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση του προϊόντος.

Σε περίπτωση φθοράς εξαρτημάτων σε βαθμό μη εκτέλεσης (σκουριά ή καεί) κατά τη διάρκεια της εγγυημένης κάλυψης, θα παρέχεται ανταλλακτικό.

Όλα τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται βάσει της Πολιτικής περιορισμένης εγγύησης ενός έτους υπόκεινται σε μία μόνο αξίωση.

Η NAPOLEON δεν θα είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση, το εργατικό δυναμικό ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή έξοδα που σχετίζονται με την επανεγκατάσταση ενός εγγυημένου εξαρτήματος και τέτοια έξοδα δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε αυτήν την Περιορισμένη Εγγύηση ενός έτους, η ευθύνη της NAPOLEON βάσει αυτής της εγγύησης ορίζεται ως παραπάνω και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε τυχαίες, επακόλουθες ή έμμεσες ζημίες.

Η NAPOLEON ούτε αναλαμβάνει ούτε εξουσιοδοτεί τρίτους να αναλάβουν, εκ μέρους της, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σχετικά με την πώληση αυτού του προϊόντος.

Η NAPOLEON δεν θα είναι υπεύθυνη για: υπερβολική βολή, εκρήξεις που προκαλούνται από περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ισχυρούς ανέμους ή ανεπαρκή εξαερισμό,

Τυχόν ζημιές στο προϊόν λόγω βλάβης από τον καιρό, χαλάζι, σκληρό χειρισμό, ζημιές χημικά ή καθαριστικά δεν θα είναι ευθύνη της NAPOLEON.

Ο λογαριασμός πώλησης ή αντίγραφο θα απαιτείται μαζί με έναν σειριακό αριθμό και έναν αριθμό μοντέλου κατά την υποβολή αξιώσεων εγγύησης από τη NAPOLEON.

Η NAPOLEON διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον αντιπρόσωπό της να επιθεωρήσει οποιοδήποτε προϊόν ή μέρος πριν να εκπληρώσει οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης.

Η NAPOLEON δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα μεταφοράς, κόστος εργασίας ή εξαγωγικούς δασμούς.

Copyright © 2020 bbq.gr. All rights reserved.