Σας ενημερώνουμε ότι από 8/2/2021, το κατάστημά μας θα λειτουργεί, μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ωράριο Τηλεφωνικού Κέντρου Δευτέρα - Σάββατο 10:00 - 17:00.

BBQ ASSEMBLING & INSTALLATION SERVICE

Have you recently bought a new gas, charcoal or electric barbecue and having difficulty or not having the time to involved with (installation) assembling your BBQ?

Forget the inaccurate assembly instructions and save yourself the time and frustration.
Call us and our professional staff, will immediately take the (installation) assemble your new BBQ. Our BBQ Assembly Service offers a convenient, easy way to get your new BBQ assembled and ready to use.

The process is simple, just contact us and we’ll arrange assembly at a time suitable to you.

  • We come to your place
  • Assemble your grill with precise and careful work always following manufactures instructions.
  • Inform you about the way it works.

The cost of the service starts from 100 € to areas within the distribution network, while in areas outside (of the network) would be proportional charge.
Having done hundreds of BBQ assembly, we have all the tools and knowledge to perform the job required by all kinds of BBQs!

Contact info

Copyright © 2020 bbq.gr. All rights reserved.