Η εγγύηση ισχύει απο την ημερομηνία αγοράς και περιορίζεται στην επισκευή η δωρεάν αντικατάσταση μερών που εμφάνισαν πρόβλημα σε κανονική οικιακή χρήση Η αντικατάσταση γίνεται στις εγκαταστάσεις του πωλητού Οποιοδήποτε άλλο κόστος επιβαρύνει τον αγοραστή Η εγγύηση αφορά τον αρχικό αγοραστή που εμφανίζεται στο έντυπο εγγύησης και αφορά προιόντα που έχουν πωληθεί και χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμμένηχώρα αγοράς.. 
(Διαφορετικοί τύποι αερίου ανα χώρα απαιτούν άλλου τυπου εξαρτήματα)
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Μερη φούρνου
Εκτός βαφής
Εφ όρου ζωής
Καυστήρες
Διπλού Σωλήνα
5 χρόνια
Aλλα μέρη
Εκτός φιάλης
2 χρόνια
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
  • Οποιοδήποτε πρόβλημα που οφείλεται σε ατύχημα, επέμβαση, λανθασμένη χρήση, μετατροπή στην συσκευή, βανδαλισμό, λάθος εγκατάσταση, λανθασμένη συντήρηση και παράλειψη περιοδικής συντήρησης , περιλαμβανομένης και ζημιάς στους σωλήνες από έντομα, όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Φθορές η ζημιές λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (χαλάζι, καταιγίδες, σεισμοί), αποχρωματισμός λόγω έκθεσης σε χημικά (κατ ευθείαν η στην ατμόσφαιρα) 
  • Εξοδα φορτώσεως και μεταφοράς 
  • Κόστος παραλαβής και επανεγκατάστασης 
  • Εργατικό κόστος επισκευης και επανεγκατάστασης 
  • Κόστος τηλεφωνημάτων στο σέρβις. 
  • Ευθύνη για παράπλευρες ζημίες. 
 
Ανταλλακτικά
Γνήσια OMC Gas αναλλακτικά πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται για τις αντικαταστάσεις. Χρήση μη γνήσιου ανταλλακτικού ακυρώνει την εγγύηση.
 
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 
Η διάρκεια ζωής των χαλύβδινων καυστήρων εξαρτάται αποκλειστικά από την σωστή χρήση τους , την συντήρηση και τον καθαρισμό τους. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη λόγω κακής χρήσης και συντήρησης. Σε τέτοια περίπτωση η εγγύηση δίνει στον αγοραστή την επιλογή να αγοράσει νέο καυστήρα με έκπτωση απο την τρέχουσα τιμή. Τον τρίοτ χρόνο-50%,τον τέταρτο χρόνο-40%, τον πέμπτο χρόνο - 25%. Κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον αγοραστή. 
 
ΕΜΑΓΙΕ ΣΧΑΡΕΣ 
Οι περισσότερες σχάρες μας είναι με εμαγιέ επικάλυψη για ευκολία στο καθάρισμα και αποφυγή κολλήματος του φαγητού. Το εμαγιέ είναι βασικά επικάλυψη γυαλιού. Ξεφλούδισμα μπορεί να εμφανιστεί αν δεν τις χρησιμοποιείτε σωστά. Αυτό δεν επηρεάζει την λειτουργία τους. Οι σχάες δεν καλύπτονται για ξεφλούδισμα η σκουριά λόγω κακής χρήσεως. Αν εμ,φανιστεί σκουριά ξύνουμε και καλύπτουμε με μαγειρικό λάδι. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 
Οι ψησταριές OMC έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το σύστημα FLAV-R-CAST. Χρήση οποιουδήποτε άλλου συστήματος, ακυρώνει την παρούσα εγγύηση.
 
ΣΥΣΤΗΜΑ FLAV-R-WAVE™ 
Το σύστημα Flav-R-Wave™ καλύπτεται έναντι αστοχίας υλικού, η σκουριάς , για περίοδο 2 ετών απο την ημερομηνία αγοράς. Επιφανειακή σκουριά δεν επηρεάζει την λειτουργία του και δεν καλύπτεται απο την εγύηση. Αν εμφανιστεί σκουριά απομακρύνετέ 
την τρίβοντάς την και καλύπτοντας την επιφάνεια με μαγειρικό λάδι. 
 
ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ 
Η OMC δεν κατασκευάζει φιάλες αερίου. Για την φιάλη αερίου, υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής της Εάν η φιάλη έχει ελαττώματα και δισλειτουργία η εάν έχετε απορίες σχετικά με την φιάλη , επικοινωνήστε με τον πωλητή της φιάλης η τον 
κατασκευαστή. 
Copyright © 2020 bbq.gr. All rights reserved.